Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Konrad W. Tatarowski - redaktor. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1984-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe