Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Alina Perth-Grabowska - publicystka i dziennikarka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1972-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe