Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Włodzimierz Odojewski - pisarz. W Radiu Wolna Europa w latach 1972-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe