Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Paweł Zaremba - historyk, publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1967-1978. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe