Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Maria Wachowiak-Holoubek, reżyser. Pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1986-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe