Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Krystyna Miłotworska - publicystka. Pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1969-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe