Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Michał Chmielowiec - krytyk literacki, poeta, eseista, dziennikarz. Pracownik Radia Wolna Europa w latach 1958-1961. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe