Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Gustaw Herling-Grudziński - pisarz, prozaik, eseista, krytyk literacki, dziennikarz. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1955. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe