Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Leszek Meyer (pseud. Leonard Majewski) - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1953-1980. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe