Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Jacek Machniewicz - poeta, reżyser radiowy. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1982. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe