Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Janusz Wedow - poeta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1960-1982. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe