Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Stanisław Załuski, aktor, w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1979-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe