Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Wawrzyniec Czereśniewski - poeta. Związany z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa w latach 1952-1974. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe