Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Zygmunt Michałowski - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1976-1981. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe