Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Wacław Radulski - reżyser teatralny i radiowy. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1969. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe