Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Leopold Kielanowski - reżyser teatralny. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1972. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe