Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Lucjan Perzanowski - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1968-1974. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe