Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Czesław Dobek - poeta, prozaik. Współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa w latach 1968-1973. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe