Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Kazimierz Zamorski - kierownik polskiego Biura Studiów i Analiz. Pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1979. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe