Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Zdzisław Najder - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1982-1987. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe