Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Wacław Modrzeński - aktor. Współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1955. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe