Polskie Radio
Section05
segregacja śmieci

Z odpadów komunalnych powstanie czyste paliwo

Młoda polska badaczka z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – dr Izabella Stefanowicz-Pięta, pracuje nad pozyskiwaniem czystych paliw alternatywnych z odpadów komunalnych. Jej projekt zwyciężył w konkursie FNP – POWROTY  finansowanym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest opracowanie takiego sposobu wytwarzania energii, by nie było emisji substancji szkodliwych zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. O szczegółach swojego projektu badaczka mówiła w audycji Czas na Naukę.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 paliwa ekologia recykling chemia