Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1979 00:00
  • Wiadomości: Biuro Polityczne zapoznało się z aktualnym stanem rolnictwa; E.Gierek złożył wizytę w Hucie Warszawa; upływa szósty dzień wizyty Jana Pawła II w kraju; w Genewie odbyło się kolejne spotkanie szefów dyplomacji USA i ZSRR, którzy uczestniczyli w rozmowach nt. ograniczenia zbrojeń strategicznych. Wiadomości: w Warszawie odbyło się posiedze Dodaj do playlisty
Wiadomości: Biuro Polityczne zapoznało się z aktualnym stanem rolnictwa; E.Gierek złożył wizytę w Hucie Warszawa; upływa szósty dzień wizyty Jana Pawła II w kraju; w Genewie odbyło się kolejne spotkanie szefów dyplomacji USA i ZSRR, którzy uczestniczyli w rozmowach nt. ograniczenia zbrojeń strategicznych. Wiadomości: w Warszawie odbyło się posiedzenie Państwowej Rady do spraw Gospodarki Przestrzennej; w Wiedniu zakończyło się spotkanie przedstawicieli neutralnych krajów Europy nt. przygotowań do spotkania w Madrycie poświęconego bezpieczeństwu w Europie; w Sofii rozpoczęło się Drugie Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy. Na Powązkach odbył się pogrzeb T.Kubiaka - autora słuchowisk radiowych i książek dla dzieci; w Warszawie w wieku 89 lat zmarł aktor K.Opaliński; w Moskwie wystawa "Atom w służbie pokoju i socjalizmu", poświęcona 30-leciu powstania RWPG. Fragmenty reportażu J.Popowa nt. problemów związanych z brakiem na rynku baterii do latarek i radioodbiorników: wypowiedź: B.Gładkowskiej z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Rzeszowie.