Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Kajetan Czarkowski-Golejewski, kierownik Polskiego Biura Studiów i Analiz. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1951-1962. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe