Polskie Radio
Section05
emerytura pomostowa

Seniorzy na rynku pracy. Jak wygląda praca na emeryturze?

– Po przejściu na emeryturę nie trzeba martwić się żadnymi limitami.  Można pracować i zarabiać ile się tylko chce. Świadczenie emerytalne nie ulegnie zmianie. (…) Granice pojawiają się w przypadku emerytury pomostowej – powiedział Piotr Olewiński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 emerytura emerytura pomostowa renta rodzinna senior Anna Grabowska społeczeństwo praca zatrudnienie

Kapitał i praca: co dalej z "pomostówkami"

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło w Radzie Dialogu Społecznego projekt nowelizacji ustawy w zakresie niewygasania emerytur pomostowych, albowiem u założeń "pomostówek" leżały warunki medyczne oraz warunki wykonywania pracy przez pracownika. To one miały decydować o tym, czy pracownik pracując w szkodliwych warunkach może odejść na wcześniejszą emeryturę - mówił w Polskim Radiu 24 audycji Kapitał i Praca - Andrzej Radzikowski,  wiceprzewodniczący OPZZ. Gościem audycji Kapitał i Praca był także Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.
Zobacz więcej na temat:  społeczeństwo górnicy OPZZ emerytura pomostowa

Emerytury pomostowe. Likwidować czy nie?

Emerytury pomostowe od lat stanowią punkt sporu między związkami zawodowymi a rządem. Zastąpiły one poprzednie rozwiązanie umożliwiające przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, lecz wiele grup zawodowych zostało tego prawa pozbawionych. O emeryturach pomostowych rozmawiali w audycji Kapitał i Praca Łukasz Kozłowski (Pracodawcy RP) i Waldemar Lutkowski (Forum Związków Zawodowych).
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 emerytura pomostowa związki zawodowe Rada Dialogu Społecznego

Jakie problemy do rozwiązania na rynku pracy?

- Rynek pracy staje się w coraz większym stopniu rynkiem pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że jest on bardzo zróżnicowany geograficznie. Inna perspektywa jest dużych miast i prowincji. Istnieje też zróżnicowanie jeśli chodzi o kapitał ludzki – mówiła w Polskim Radiu 24 Barbara Surdykowska (biuro eksperckie NSZZ "Solidarność").
Zobacz więcej na temat:  praca pieniądze wynagradzanie bezrobocie Główny Urząd Statystyczny ubezpieczenia emerytura pomostowa związki zawodowe Solidarność

PSL zgłasza ustawę: emerytura po 40 latach pracy

Dziś PSL zgłosił projekt ustawy, według której osoby z 40-letnim stażem pracy nie musiałyby czekać do 67. roku życia, by otrzymać emeryturę. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dzisiaj w radiowej Jedynce, a później na konferencji w Sejmie, że projekt PSL-u powstał na bazie tego, który prezydent Bronisław Komorowski zgłosił po pierwszej turze wyborów prezydenckich.
Zobacz więcej na temat:  emerytura emerytura pomostowa Władysław Kosiniak-Kamysz

Świadczenie przedemerytalne: warunki niezbędne (cz.1)

Warunki, których spełnienie uzasadnia przyznanie świadczenia przedemerytalnego, można sklasyfikować w dwóch grupach. Pierwsza z nich ‒ to warunki jednakowe dla wszystkich osób, które ubiegają się o świadczenie przedemerytalne. Druga ‒ to warunki szczególne, zindywidualizowane, uzależnione od stażu pracy, wieku, przyczyn rozwiązania stosunku pracy itd.
Zobacz więcej na temat:  emerytura emerytura pomostowa wiek emerytalny w Polsce ZUS