Polskie Radio
Section05
Studio Eksperymentalne Polskiego Radia

Eugeniusz Rudnik - pionier muzyki elektronicznej i elektroakustycznej w Polsce

- Moje życie może być przykładem, że właściwie tylko dzięki pracy powstają pewne dobra, byty, wartości, dzieła, które mają sens i które prawdopodobnie zostaną po człowieku - mówił w audycji Polskiego Radia z 2005 roku Eugeniusz Rudnik, którego 91. rocznicę urodzin obchodzimy 28 października.
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA historia Polski Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Eugeniusz Rudnik Polskie Radio muzyka elektroniczna

Krzysztof Wodiczko: do Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia przyjeżdżali z całego świata

- Robiłem dyplom - laboratorium perkusyjne, instrument, projekt dla Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Tu przyjeżdżali ludzie z całego świata. Ja się dużo dowiadywałem od Patkowskiego dzięki jego podróżom i pracy w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign, gdzie było wielkie eksperymentalne centrum muzyczne - mówił w "Zapiskach ze współczesności" Krzysztof Wodiczko, artysta wizualny, teoretyk sztuki i wykładowca.
Zobacz więcej na temat:  sztuki wizualne Krzysztof Wodiczko Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Dwójka

"Czarny pokój", czyli Studio Eksperymentalne PR w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

- Od początku kładziemy nacisk na to, że to ma być żywe przedsięwzięcie. Nie muzealna rekonstrukcja pewnego fenomenu architektonicznego, tylko rekonstrukcja pewnej estetyki dźwiękowej i stworzenie realnego warsztatu pracy dla współczesnych twórców - mówił w Dwójce Michał Mendyk, współkurator projektu "Czarny pokój" realizowanego wspólnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Polskie Radio.
Zobacz więcej na temat:  Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Jakub Kukla Dwójka KULTURA Muzeum Sztuki Nowoczesnej architektura

◐ Нічний репортаж - Як виглядала праця в Експериментальній студії Польського радіо| Едвард Сєліцький, Кшиштоф Шліфірський, Болеслав Блащик

Технології, які використовувалися в студіях раніше, були центральними для композиторського процесу, сьогодні використовують музикантами з області філд рекординг, нойзу, ідму, чи експериментальної музики в широком розумінні. Адам Франкевич, польський музикант власник лейблу Pionierska Rec працює із плівками, та комп'ютерами зокрема ZX Spectrum, український музикант Ніколаєнко використовує плівкові лупи і магнітофони NAGRA для відтворення своїх попередньо записаних модульних лупів, Ще одне видання Pointless Geomery створює касетні видання і Дарек Петрашевський та Юстина Банащик грають разом з касет. Проте цікавий теж момент випередження часу і технологій, е коли ми звертаємося до техніки минулого, а коли в творах минулого композитори закладали послання в майбутнє.
Zobacz więcej na temat:  eksperyment Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Україна Польща-Україна

◑ Nocny reportaż - Praca w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia | Edward Sielicki, Krzysztof Szlifirski, Bolesław Błaszczyk

Technologie stosowane w studiach były kluczowe w procesie komponowania, dziś używają muzycy działające w Fild recordingu, noise czy IDMie, lub kompozytorzy muzyki eksperymentalnej w szerokim znaczeniu. Adam Frankevich, polski muzyk założyciel wytwórni Pionierska Rec, pracuje z taśmami, a również z komputerem ZX Spectrum, ukraiński muzyk Nikolajenko używa taśmy i magnetofonu NAGRA, aby odtwarzać poprzednio nagrane loopy modułowe Darek Pietraszewski i Justina Banchika grają z kaset i wydają kasety na wytwórni Pointless Geometry. Jednak moment czasu i technologii jest również interesujący, kiedy zwracamy się do techniki przeszłości, a kiedy w pracach z przeszłości kompozytorzy przekazali nam wiadomość w przyszłość.
Zobacz więcej na temat:  Muzyka nocą Studio Eksperymentalne Polskiego Radia

◐ Нічний репортаж - технічні аспекти реалізації проекту аудіо-візуальної інсталяції в Замку-музеї у Мальборку| Войцех Маковський

Митці повязані з Експериментальною студією Польського радіо займалися не лише музикою, з двох попередніх уривків ми вже можемо собі уявити, що вони також працювали із театром і теебаченням, та ще одним цікавим аспектом були мультидисциплінарні, аудіовізуальні проекти, як світлова інсталяція в Замку-музеї у Мальборку, 1976 року. Про декотрі технічні аспекти реалізації цього проекту розповідає Войцех Маковський колишній шеф технічного забезпечення Польського радіо, який був теж активно включений в роботу Експериментальної студії.
Zobacz więcej na temat:  Muzyka nocą muzyka współczesna Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Teatr Polskiego Radia Malbork

◑ Nocny reportaż - techniczne aspekty realizacji projektu instalacji audiowizualnej w Muzeum Zamkowym w Malborku | Wojciech Makowski

Artyści związani ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia zajmowali się nie tylko muzyką, z dwóch poprzednich fragmentów już można się domyślić, że współpracowali także z teatrem i telewizją, a ciekawym aspektem były multidyscyplinarne projekty audiowizualne, jak instalacja świetlna w Muzeum Zamkowe w Malborku, 1976. O niektórych technicznych aspektach realizacji tego projektu opowiada Wojciech Makowski, były szef obsługi technicznej Polskiego Radia, który również był aktywnie zaangażowany w prace Studia Eksperymentalnego.
Zobacz więcej na temat:  Muzyka nocą Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Teatr Polskiego Radia Ukraina

◐ Нічний репортаж - Анжей Марковський і загублені артефакти ЕСПР | Болеслав Блащик і Міхал Мендик

Ексклюзивно на Польському Радіо для України - продовження розмови Міхала Мендика та Болеслава Блащика про декотрі аспекти історії Експериментальної студії Польського радіо. Зокрема, сьогодній йтиметься про постать Анджея Марковського та загублені артефакти Експериментальної студії Польського радіо.
Zobacz więcej na temat:  Україна культура музика Polskie Radio Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Muzeum Sztuki Nowoczesnej

◑ Nocny reportaż - Andrzej Markowski i zaginione artefakty ESPR | Bolesław Błaszyk i Michał Mendyk

Wyłącznie w Polskim Radiu dla Ukrainy - kontynuacja rozmowy Michała Mendyka i Bolesława Błaszczyka o niektórych aspektach historii Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. W szczególności dziś porozmawiamy o postaci Andrzeja Markowskiego i zaginionych artefaktach Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.
Zobacz więcej na temat:  Muzyka nocą muzyka współczesna muzyka elektroniczna Польща Варшава Україна Muzeum Sztuki Nowoczesnej Polskie Radio Studio Eksperymentalne Polskiego Radia

Dźwięk w eterze. "Pierwsza stacja radiowa zaczęła nadawanie w 1920 roku"

- Listopad, rok 1920 i stacja KDKA z Pittsburga w Stanach Zjednoczonych. Tam to wszystko się zaczęło - mówił w Dwójce Krzysztof Sagan, realizator dźwięku w Polskim Radiu, znawca i miłośnik radiofonii. Trochę ponad 4 lata później, 1 lutego 1925 roku, pierwszą oficjalną audycję radiową nadało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne.
Zobacz więcej na temat:  historia radiofonii Polskie Radio Monika Zając Roch Siciński KULTURA Dwójka Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Teatr Polskiego Radia

◐ Нічний репортаж - III з’їзд гуртка симпатиків Експериментальної студії Польського радіо | Болеслав Блащик і Міхал Мендик

Я заходжу до приміщення сучасного Музею сучасного мистецтва у Варшаві, того, що від нього залишилося після знесення павільйону Емілія. В залі вже досить гамірно, люди розсідаються на кріслах і м'яких пуфах, Болеслав Блащик та Міхал Мендик жваво обговорюють свій виступ, поки перший викладає із великої дорожньої сумки всі принесені артефакти - вініли, диски, книги та журнали, до видання яких він причетний. Міні виставка займає два столики. Протягом виступу Блащик буде щоразу піднімати якесь із видань, наголошуючи на тій чи іншій цитаті. З сумки він витягує також портрет Еуґеніуша Рудніка та вішає його на стіні. Пізніше він неодноразово звертатиметься до обличчя усміхненого патрона студії. Зустріч відбувається під пильним оком усміхненого Рудніка.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Muzeum Sztuki Nowoczesnej Україна культура музика

◑ Nocny reportaż - III zjazd koła sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia | Bolesław Błaszczyk i Michał Mendyk

Wchodzę na teren Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, do tego, co po nim pozostało po wyburzeniu Pawilonu Emilia. W sali jest już dość głośno, ludzie siedzą na krzesłach i miękkich pufach, Bolesław Błaszczyk i Michał Mendyk żywo dyskutują o swoim występie, podczas gdy ten pierwszy wyciąga z wielkiej torby podróżnej wszystkie przywiezione artefakty - winyle, płyty, książki i czasopisma, publikacją, w której jest zaangażowany. Miniwystawa zajmuje dwa stoliki. Podczas występu Błaszyk za każdym razem będzie się przywoływał do któregoś z wydawnictw, kładąc nacisk na ten czy inny cytat. Wyciąga też z torby portret Eugeniusza Rudnika i wiesza go na ścianie. Później wielokrotnie zwracał się do twarzy uśmiechniętego patrona Studia. Spotkanie odbywa się pod czujnym okiem uśmiechniętego Rudnika.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Muzeum Sztuki Nowoczesnej Україна культура музика

Józef Patkowski. Od "maszyn piekielnych" do Studia Eksperymentalnego PR

- Patkowski dobrze wykorzystał możliwość wyjazdu do radia WDR w Kolonii. Zobaczył tam, jak później o nich napisał, te "machiny piekielne będące wynikiem wynaturzenia człowieka, które usiłują nas odciąć od wszystkiego, co w muzyce piękne i wzruszające". Oczywiście to była przekora - mówiła w Dwójce Agnieszka Pindera, autorka książki "Ambasador muzyki z Marsa" o Józefie Patkowskim.
Zobacz więcej na temat:  Studio Eksperymentalne Polskiego Radia Dwójka Jakub Kukla Andrzej Zieliński historia radiofonii

Bolesław Błaszczyk: Rudnik lubił wziąć dźwięk do ręki, jak piędź ziemi

- On nigdy nie pożegnał się ze swoim dziedzictwem, z rolą. Ta ziemia tkwiła w nim cały czas i to trzymało go przy zdrowym podejściu do materii. Brał taśmy magnetofonowe, lepił je, kleił te dźwięki i ciął, więc myślę, że warsztat i rzemiosło on przyniósł właśnie ze wsi - opowiadał w Dwójce Bolesław Błaszczyk, współautor książki "Ptacy i ludzie. Ballada dokumentalna o Eugeniuszu Rudniku".
Zobacz więcej na temat:  Eugeniusz Rudnik Dwójka Studio Eksperymentalne Polskiego Radia wspomnienie muzyka współczesna Jakub Kukla KULTURA