Polskie Radio
Section05
spłata kredytu

Problemem jest nie spread, lecz wysoki kurs franka.

Dla kogo nowe zasady spłaty kredytów zaciągniętych w walucie obcej będą korzystne i dlaczego? Zdaniem senatora Grzegorza Czeleja z PiS prawdziwym problemem dla kredytobiorcy nie jest spread lecz wysoki kurs franka. Senator uważa również, że ustawa, do której Senat nie wprowadził poprawek może zostać zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.
Zobacz więcej na temat:  działalność gospodarcza kurs franka rata kredytu spłata kredytu Trybunał Konstytucyjny

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo Bankowe i ustawy o kredycie konsumenckim dotyczącą spreadów.

Ustawa przewiduje, że spłata kredytu może nastąpić w walucie w której kredyt został zaciągnięty. Bank nie będzie mógł z tego tytułu pobierać żadnych opłat. Nie będzie też mógł wprowadzić dodatkowych ograniczeń ani zobowiązywać kredytobiorcę do nabycia waluty od określonego podmiotu. Ustawa dotyczy każdego rodzaju kredytu zaciągniętego w walucie obcej. Nie będzie obowiązku zgłaszania bankowi na piśmie 14 dni przed terminem spłaty, zamiaru zmiany waluty, w której będzie spłacany kredyt. Sejm przyjął poprawkę PSL wykreślającą ten wymów.
Zobacz więcej na temat:  IAR kredyt konsumencki spłata kredytu