Historia

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Renesans

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020 07:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
Rensesans
RensesansFoto: Wikimedia Commons/dp

Przedstawiamy wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdobywaną przez uczniów wiedzę, wzbogacą e-lekcje o najciekawsze audycje historyczne, infografiki i materiały interaktywne oraz pozwolą najbardziej zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków. Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują także na bogatych zbiorach nagrań z 95-letniej historii Polskiego Radia. Użytkownicy mają więc możliwość wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory jedynie czytali w podręcznikach.

W drugim artykule z cyklu prezentujemy propozycje dotyczące renesansu. Wybór oparliśmy o podstawę programową (zalecenia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.


Barok.png
Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

RENESANS

XIV Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej. Uczeń:

Uczeń: charakteryzuje przyczyny i przebieg wypraw odkrywczych; 2) opisuje udział poszczególnych państw europejskich w podziale Nowego Świata w XVI–XVIII w.; 3) wyjaśnia wpływ wielkich odkryć geograficznych na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę Europy oraz obszarów pozaeuropejskich.

Nasze propozycje:


Uczeń: charakteryzuje cywilizacje prekolumbijskie;

Nasze propozycje:

XV Czasy renesansu. 

Uczeń: rozpoznaje dokonania twórców renesansowych w dziedzinie kultury;

Nasze propozycje:

XVI Reformacja i jej skutki. 

Uczeń: wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci; wyjaśnia rolę soboru trydenckiego i opisuje różne aspekty reformy Kościoła katolickiego;

Nasze propozycje:


XVII Europa w XVI–XVII w.

Uczeń: przedstawia drogę do nowego modelu monarchii europejskich w epoce nowożytnej, z uwzględnieniem charakterystyki i oceny absolutyzmu francuskiego;

Nasze propozycje:


Uczeń: charakteryzuje konflikty polityczne w Europie, z uwzględnieniem ekspansji tureckiej i charakteru wojny trzydziestoletniej;

Nasze propozycje:


Uczeń: wyjaśnia genezę i opisuje następstwa rewolucji angielskich;

Nasze propozycje:

Uczeń: opisuje proces kształtowania się państwa moskiewskiego/rosyjskiego w XVI–XVII w.;

Nasze propozycje: 

XVIII. Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów/ XIX. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:

Zagadnienia związane  z państwem polsko-litewskim i powstaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów wyjaśniamy w serwisie specjalnym UNIA LUBELSKA [kliknij obrazek poniżej]: 


src=" //static.prsa.pl/ad460d29-7f51-4e4a-be5c-b4a77fd4c34a.file"

 

XX Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa. 

Uczeń: opisuje okoliczności, zasady, przebieg i następstwa pierwszych wolnych elekcji;

Nasze propozycje:


Uczeń: charakteryzuje działania Stefana Batorego w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej;

Nasze propozycje:

Uczeń: ocenia polityczną rolę wybitnych postaci okresu pierwszych wolnych elekcji;

Nasze propozycje:

Uczeń: charakteryzuje sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej na początku panowania Zygmunta III Wazy;

Nasze propozycje:

XXI. Renesans w Polsce. Uczeń:

Uczeń: ocenia dorobek polskiej myśli politycznej doby renesansu;

Nasze propozycje:

Uczeń: ocenia wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

Nasze propozycje:


Czytaj także

Jak zorganizować lekcje online. Resort cyfryzacji przygotował poradnik dla nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 12:18
Resort cyfryzacji radzi nauczycielom, jak zorganizować lekcje online w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii koronawirusa. Na stronie ministerstwa można znaleźć poradnik, w jaki sposób przeprowadzić takie lekcje.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020 06:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń