Wielki Piątek: "Pasja wg św Jana" Jana Sebastian Bacha i "Pasja wg św. Marka" Pawła Mykietyna

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2009 16:15
10 kwietnia 2009Pasję wg św. Jana
Bach
wykonał w Lipsku co najmniej czterokrotnie. Po raz pierwszy w roku 1724. Rok później wprowadził znaczące zmiany, z których potem zrezygnował. Benoit Haller w Koncercie inauguracyjnym XVII Festiwalu Sztuki Kameralnej Ars Cameralis Silesiae połączył obie te wersje. Na retransmisję koncertu, który odbył się 7 listopada ubiegłego roku w Kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach Piotr Orawski zaprasza w Wielki Piątek o 12.00.

O 23.00 - współczesne odczytanie biblijnego tekstu, ubiegłoroczna premiera, która wzbudziła wiele emocji, czyli Pasja wg. św. Marka Pawła Mykietyna. Przed radioodbiorniki zapraszamy nieco wcześniej - o 22.15 gośćmi Agaty Kwiecińskiej będą Paweł Mykietyn, Marek Moś i Urszula Kryger.

Zapraszamy!* * *

Paweł Mykietyn
PASJA WG ŚW. MARKA
libretto


1. 

S,A

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 

MzS

Wykonało się 

[----- Podzial strony -----]

2. 

S ragg1-3

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.

Jezus zwrócił się do nich i rzekł: 

MzS

Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;  płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”.

Wtedy zaczną wołać do gór:Padnijcie na nas; A do pagórków: Przykryjcie nas!

Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? 

S ragg1-3

Przyprowadzono też dwóch innych – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Gdy przyszli na miejsce, zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 

MzS Ojcze... 

S ragg2

A lud stał i patrzył. 

MzS

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.  

S ragg1,B1                   

Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. 

S ragg2                    

Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. 

S ragg2                  

Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas 

S ragg1                  

Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił.

Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. 

MzS

Zaprawdę powiadam ci: „Dziś będziesz ze Mną w raju”. 

S ragg1-3

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”   

 

[----- Podzial strony -----]

3. 

B

W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: „Tak mówi Pan: Rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył”. Wtedy Ezechiasz, odwrócił się do ściany i modlił do Pana. A mówił tak: „Ach Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim”. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie 

Recit Czy ty jesteś królem żydowskim? 

B

Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: „Idź,  by oznajmić Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni Pańskiej. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad twym miastem”. 
 

MzS Czy sam od siebie mówisz 

B

Powiedział też Izajasz: „Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie!”. Ezechiasz zaś rzekł: ”Jaki znak upewni mię, że wejdę do świątyni Pańskiej?”  

MzS  

czy inni powiedzieli ci o mnie? 

B

Izajasz odrzekł: ”Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz , którą przyrzekł:

„czy cień ma postąpić naprzód o 10 stopni, czy cofnąć się o 10 stopni?

Ezechiasz odpowiedział: Postąpić o 10 stopni naprzód to rzecz łatwa dla cienia. Nie tak. Niech się raczej cofnie o 10 stopni!

Wówczas prorok Izajasz wezwał Jahwe i cofnął się cień , który już zeszedł na zegarze Achaza o 10 stopni.   Oto ja cofnę cień o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na zegarze Achaza”.

I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło. 

Recit Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił?  

MzS Królestwo moje nie jest z tego świata 

B

Pieśń Ezechiasza, króla judzkiego, gdy popadł w chorobę, ale został z niej uzdrowiony: Mówiłem: W połowie moich dni muszę odejść; w bramach Szeolu odczuję brak reszty lat moich! Mówiłem: nie ujrzę już Pana na ziemi żyjących, nie będę już patrzył na nikogo spośród mieszkańców tego świata. Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje życie. On mnie odcina od nici. Za dzień i jedną noc mnie zamęczysz. Krzyczę aż do rana. On kruszy jak lew wszystkie me kości. Jak pisklę jaskółcze, tak kwilę, wzdycham jak gołębica. Oczy me słabną patrząc ku górze. Panie, cierpię ucisk: stań przy mnie! cóż mam mówić? Wszak on mi powiedział i On to sprawił. Przeżyję spokojnie wszystkie moje lata po chwilach goryczy mej duszy. nad którymi Pan czuwa, ci żyją, wśród nich dopełni się życie ducha mego. Uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś! Oto na zdrowie zamienił mi gorycz. Ty zachowałeś mą duszę od dołu unicestwienia, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Zaiste, nie Szeol cie sławi ani śmierć wychwala Ciebie; nie ci oglądają się na Twoją wierność; którzy w dół zstępują. Żywy, żywy cie tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom rozgłasza twoją wierność. Pan mnie zachowuje! Więc grać będziemy me pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej. 

Recit Jest u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego. Jeśli chcecie uwolnię wam Króla Żydowskiego?   

B

Oto mój sługa, 

MzS

Gdyby Królestwo moje było z tego świata , słudzy moi biliby się, abym nie był wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. 

B

którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze.  

Recit A więc jesteś królem? 

MzS  

Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawd… 

B

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo. 

Recit Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?   

MzS.

Każdy,kto z prawdy jest, słucha głosu mego   

Recit  A co to jest Prawda?   
 

S. ragg, B

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: ”Witaj królu żydowski!”. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. 

Recit Oto człowiek. 

     Skąd Jesteś?

S, A

Abraham był ojcem Izaaka 

Recit Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? 

MzS

Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry 

B

Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Tak mówi  Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

Ja, któremu na imię Ten który jest chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom.

Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś Ja zapowiadam, zanim się rozwiną, wam je ogłaszam. 
 

  V.b

Kobiety lekkomyślne wstańcie, słuchajcie głosu mego,…               

Recit Cóż zatem złego uczynił? 

V.b

…córki dumne słuchajcie słów moich.

Za rok i kilka dni zadrżycie, pewne siebie,

bo winobranie się skończyło, zbiorów już nie będzie. 

B

Kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa? 

V.b

lękajcie się, beztroskie!

Zadrżyjcie, pewne siebie!

Rozbierzcie się i obnażcie,

Przepaszcie biodra!

Bijcie się w piersi

Nad losem pól rozkosznych,

Nad owocodajną winnicą;

Nad ziemią mojego ludu,

Gdzie wschodzą ciernie i głogi,

Nad wszystkimi domami radości,

Nad wesołym miastem 

B

Kto zawarł ziemię w miarce?

Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach? 

V.b

Bo pałac jest opustoszały, hałaśliwe miasto wyludnione:

Ofel i strażnica stały się

Jaskiniami na zawsze:

Uciechą dzikich osłów, pastwiskiem stad. 

 

[----- Podzial strony -----]

4. 

S, A, B

Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom , że warto aby jeden człowiek zginął za naród  

S,A

A Izaak był ojcem Jakuba,

A Jakub ojcem Judy oraz braci jego. 

S, A, B

Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? 

S,A

A Juda zrodził Faresa i Zarę

A Fares był ojcem Erona 

S, A, B

Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? 

A

Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? 

B1

Kobieto, nie znam go  

S,A

a Ezron ojcem Arama.

A Aram był ojcem Aminadaba,

A Aminadab ojcem Naasona,

A Naason ojcem Salmona.

A Salmon zrodził z Rahab Booza,

A Booz zrodził z Ruty Jobeda,

A Jobed był ojcem Jessego.

A Jesse był ojcem Dawida, króla,

A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.

A Salomon był ojcem Roboama,

A Roboam ojcem Abiasza, 

S,A

Ty  jesteś jednym z nich? 

B

Człowieku, nie jestem 
 

S,A

A Abiasz ojcem Azafa.

A Azaf był ojcem Jozafata 
 

MzS

Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi

S,A

a Jozafat ojcem Jorama,

A Joram ojcem Ozjasza.

A Ozjasz był ojcem Joatama,

A Joatam ojcem Achaza,

A Achaz ojcem Ezechiasza. 

B

Człowieku, nie wiem co mówisz. 

S,A

A Ezechiasz był ojcem Manassesa,

A Manasses ojcem Amona,

A Amon ojcem Jozjasza.

Ajozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. 

Recit

Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?  

B

... i został w jego miejsce królem  

 

[----- Podzial strony -----]

5.

 

S,A,B

A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela

MzS

Abba, Ojcze

S,A,B

A Salatiel ojcem Zorobabela.

A Zorobabel był ojcem Abijuda 

MzS

Abba, Ojcze

S,A,B

A Abijud ojcem Eliakima

MzS

Abba, Ojcze

S,A,B

A Eliakim ojcem Azora 
 

MzS

Ty wszystko możesz

V.b

Ten, którego pocałuję

S,A,B

A Azor był ojcem Sadoka

MzS

Oddal ten kielich ode mnie

S,A,B

A Sadok ojcem Achima 

V.b

To On  

S,A,B 

A Achim ojcem Eliuda 

MzS

Lecz nie to, co Ja chcę   

S,A,B

A Eliud był ojcem Eleazara 

V.b

Chwyćcie Go 

S,A,B

A Eleazar ojcem Matana 

MzS

Ale to, co Ty 

S,A,B

A Matan ojcem Jakuba 

V.b

i prowadźcie ostrożnie   

S,A,B

A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 

MzS

Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca   

V.b 

Rabbi, Rabbi
Czytaj także

Kanon Dwójki: Muzyka na Wielki Tydzień

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2009 09:33
6 - 10 kwietnia 2009
rozwiń zwiń

Czytaj także

Wielki Czwartek: I Sonatori de la Gioiosa na Misteria Paschalia oraz koncert De Profundis

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2009 16:53
9 kwietnia 2009
rozwiń zwiń

Czytaj także

Niedziela Wielkanocna: Argerich, Balanescu i Misteria Paschalia

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2009 15:49
12 kwietnia 2009
rozwiń zwiń

Czytaj także

Poniedziałek Wielkanocny: Anderszewski, Mutter i Il Giardino Armonico

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2009 16:01
13 kwietnia 2009
rozwiń zwiń

Czytaj także

Na Misteria Paschalia brakuje już biletów

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010 13:44
Nie ma już biletów na większość koncertów 7. wielkotygodniowego Festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie - poinformowali organizatorzy przedsięwzięcia. To jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie, który będzie odbywał się od 29 marca do 5 kwietnia.
rozwiń zwiń

Czytaj także

KLCW: Bóg umarł - Bóg żyje

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2010 16:33
3 kwietnia 2010, godz. 16:05
rozwiń zwiń

Czytaj także

Sprawdź, które jajka jeść a których nie

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2010 16:34
Jakie jaja wybrać, by były smaczne, zdrowe i dobrej jakości? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na oznaczenia i numer na skorupce.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Kabaretowe numery i klimaty: Wydanie wielkanocne

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2010 15:48
4 kwietnia 2010, godz. 15.00
rozwiń zwiń

Czytaj także

Jest taki obraz: Piero della Francesca "Zmartwychwstanie"

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2010 22:08
4 kwietnia 2010, godz. 9:45
rozwiń zwiń

Czytaj także

Coraz więcej Polaków spędza Wielkanoc w Egipcie

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2010 15:59
Polacy lubią spędzać Święta Wielkanocne w kraju - z rodziną w domu lub nad morzem, czy w górach - wynika z informacji zebranych przez PAP w biurach podróży. Ostatnio zainteresowaniem zaczynają się cieszyć wyjazdy do SPA w ciepłych krajach.
rozwiń zwiń