Polskie Radio
Section05
Eugeniusz Kłopotek

Nowy Kodeks wyborczy uchwalony

Sejm jednogłośnie uchwalił nową ustawę - Kodeks wyborczy. Zawarto w niej wszystkie przepisy dotyczące każdego rodzaju wyborów, które były zapisane w różnych ordynacjach wyborczych. Ustawa przewiduje, że liczba kandydatów-kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście i analogicznie, że liczba kandydatów-mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście.
Zobacz więcej na temat:  Eugeniusz Kłopotek IAR kandydaci marek borowski