Polskie Radio
Section05
Irena Lipowicz

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich- Sejm –debata

Wszystkie kluby poselskie poparły projekt nowelizacji ustawy o rzeczniku Praw Obywatelskich. Celem tej nowelizacji jest stworzenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich właściwej podstawy prawnej do wykonywania zadań nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w Protokole Fakultatywnym do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Rzeczpospolita dane osobowe Ryszard Kalisz Irena Lipowicz

Senat rozpoczyna dziś /15.06/ dwudniowe obrady.

Senat rozpatrzy sprawozdanie KRRiTV za 2010 rok. Senacka Komisja Kultury i Środków przekazu rekomenduje Senatowi odrzucenie tego sprawozdania. W ubiegłym tygodniu decyzję o odrzuceniu sprawozdania KRRiTV podjęła również sejmowa komisja kultury. Jeśli Senat, Sejm i Prezydent odrzucą sprawozdanie KRRiTV ulega ona rozwiązaniu. W sierpniu 2010 roku, po zmianie ustawy o rtv, wybrany został nowy skład Rady
Zobacz więcej na temat:  dzieci IAR Instytut Pamięci Narodowej Irena Lipowicz rodzice

Rzecznikowi Praw Obywatelskich brakuje pieniędzy.

Podstawowym problemem działalności Rzecznika Praw Obywatelskich jest brak dostatecznych środków przeznaczonych na realizację zadań ustawowych – mówiła Irena Lipowicz. Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelowała do posłów o zwiększenie środków na działalność Rzecznika w przyszłorocznym budżecie. A jeśli będzie to niemożliwe, o dwuletnie vacati legis w wykonywaniu nowych zadań, które zostały przypisane rzecznikowi mocą ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Zobacz więcej na temat:  Irena Lipowicz pieniądze POLSKA Unia Europejska IAR

Sejm ułatwi głosowanie niepełnosprawnym.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawi sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy, autorstwa PO, o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ustawa daje osobom niepełnosprawnym możliwość głosowania korespondencyjnego oraz przy pomocy nakładek z pismem Braille’a. Wprowadza też ułatwienia w pozyskiwaniu informacji o wyborach.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA komisja wyborcza Trybunał Konstytucyjny Irena Lipowicz