Polskie Radio
Section05
ETS

ANALIZA Nowy system handlu emisjami dla transportu i ogrzewania w budynkach. Skokowy wzrost kosztów

Komisja Europejska chce szybciej zmniejszyć emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Pomysł KE na redukcję emisji CO2 polega na ograniczeniu podaży odpowiednich zezwoleń. Oprócz tego emisje z żeglugi wewnątrzunijnej i rejsów do Europy zostałyby dodane do istniejącego unijnego systemu handlu emisjami, podczas gdy nowy, oddzielny system zostałby uruchomiony dla sektora transportu i systemów grzewczych w budynkach. Grozi to skokowym wzrostem kosztów utrzymania budynków dla gospodarstw domowych. Propozycje KE zostaną oficjalnie przedstawione 14 lipca.
Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA Unia Europejska emisja co2 emisja gazów ETS

ANALIZA Europejski System Handlu Emisjami. Od niego zależą w Polsce ceny prądu

W cenie prądu płaconej przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zawartych jest wiele składowych związanych z wytworzeniem energii i dostarczaniem jej do odbiorców. Dodatkowo Polska - jako jeden z krajów członkowskich UE - jest objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS). Wysokość kwot wydawanych na uprawnienia też ma wpływ na ceny prądu. 
Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA finanse biznes technologia paliwa alternatywne powietrze energetyka ETS