Polskie Radio
Section05
Gdańsk

"Mąż stanu"

Eugeniusz Kwiatkowski - chemik, naukowiec, przemysłowiec i menager, był ministrem i wicepremierem w rządzie II Rzeczypospolitej. Lista jego dokonań jest tak długa, że wymienimy tylko najważniejsze - budowa portu i miasta Gdyni, otwarcie Polski ku morzu. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego "COP" na terenie kielecczyzny, rozbudowa przemysłu chemicznego i zbrojeniowego. Po wojnie E.Kwiatkowski jako delegat rządu ds. odbudowy Wybrzeża przystąpił do odbudowy portów Gdańska, Gdyni i Szczecina, ale w 1948 roku władze komunistyczne nakazały mu opuszczenie Trójmiasta i przerwanie prac. Zamieszkał więc z rodzina w Krakowie, gdzie zajmował się już wyłącznie pracą naukową. Współczesna Polska będąca - jak niegdyś - w okresie gwałtownych przemian, czeka na męża stanu takiego formatu. Eugeniusz Kwiatkowski jest tu wzorem dla organizatorów naszego życia gospodarczego i politycznego - bez względu na przynależność partyjną. Sejm RP specjalną uchwałą ustanowił rok 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Audycja zawiera unikalne nagrania - nie wykorzystywane dotychczas na…
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Gdynia II Rzeczpospolita przemysł Gdańsk