Polskie Radio
Section05
Bogusław Sonik

Pierwsi solidarni - 30. rocznica powstania SKS

W 1980 roku we wrześniu już koledzy, szczególnie młodsi koledzy, którzy jeszcze wtedy są na studiach, ze Studenckich Komitetów Solidarności przystępują do tworzenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które przejmuje naszą rolę i trwa do dzisiaj. Możemy być dumni z tego, że jako pierwsi wypisaliśmy "Solidarność" na sztandarach.
Zobacz więcej na temat:  Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) 1977 Solidarność Bogusław Sonik Sygnały Dnia Kraków Aleksander Kwaśniewski Ukraina pieniądze