Polskie Radio
Section05
Jan Rulewski

Sejm- Druga ustawa deregulacyjna przyjęta z poprawkami

Sejm przyjął zdecydowaną większość poprawek Senatu do drugiej ustawy de regulacyjnej. Były to poprawki doprecyzowujące. Odrzucił natomiast poprawkę zaproponowaną przez senatora Jana Rulewskiego, która zakładała przesuniecie o dwa lata terminu wejścia w życie zmian uchylających obowiązek zasięgania opinii rzeczoznawców BHP o projektach budowlanych.
Zobacz więcej na temat:  IAR Jan Rulewski KRUS ministerstwo gospodarki ZUS