Polskie Radio

"Polskie serce pękło. Katyń 1940". IV edycja konkursu dla młodzieży i studentów

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2023 12:00
W 2023 roku przypada 83. rocznica zbrodni ludobójstwa popełnionej przez NKWD m.in. na oficerach Wojska Polskiego i policjantach z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Ruszyła IV edycja konkursu "Polskie serce pękło. Katyń 1940", skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Inicjatorką konkursu jest marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.
Cmentarz w Miednoje
Cmentarz w MiednojeFoto: PAP/EPA S.Ilnicki

83. rocznica zbrodni katyńskiej

Oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, policjanci, funkcjonariusze wywiadu i kontrwywiadu, strażnicy więzienni oraz pracownicy straży leśnej zostali zamordowani przez NKWD i pochowani w bezimiennych grobach w Katyniu, Miednoje, Charkowie-Piatichatkach, Bykowni oraz Kuropatach.

Sowieci zamordowali wówczas około 22 tys. przedstawicieli elit narodu polskiego, w tym m.in. zawodowych oficerów, wybitnych naukowców oraz działaczy społeczno-politycznychZbrodnia katyńska stanowiła kontynuację wcześniejszych represji wymierzonych przeciwko narodowi polskiemu, jakie zbrodniarze z NKWD realizowali w latach 1937-1940.

Sprawa dotyczyła tzw. Operacji Polskiej, która pochłonęła nie mniej niż 111 tys. ofiar oraz czterech deportacji Polaków z Kresów Wschodnich w głąb Związku Sowieckiego (w tym jednej katyńskiej, która objęła rodziny pomordowanych oficerów w 1940 r.). 

Konkurs "Polskie serce pękło. Katyń 1940" dla młodzieży i studentów

IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Polskie serce pękło. Katyń 1940", zainicjowanego przez marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Witek, skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni wyższych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cztery kategorie konkursu

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie, pierwsze trzy skierowane są do młodzieży w wieku 15-21 lat uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych:

praca plastyczna - stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej;

praca literacka - temat: "To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940", o maksymalnej objętości sześciu stron formatu A4, czcionką Times New Roman w rozmiarze 12;

tekst piosenki - poświęcony zbrodni katyńskiej - czcionka Times New Roman w rozmiarze 12.

Czwarta kategoria skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w wieku 19-26 lat:

scenariusz lekcji - temat: "To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940" - (45-minutowy konspekt zajęć lekcyjnych) - czcionka Times New Roman w rozmiarze 12.

Uczestnik konkursu będący uczniem szkoły ponadpodstawowej może złożyć jedną pracę wyłącznie w jednej z trzech kategorii: plastyczna, literacka lub tekst piosenki, a uczestnik będący studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może złożyć wyłącznie jedną pracę w kategorii scenariusz lekcji.

Nagrody dla laureatów każdej kategorii

Dla laureatów każdej kategorii komisja konkursowa przewidziała nagrody, odpowiednio:

1. miejsce - laptop oraz nagrody rzeczowe,
2. miejsce - tablet oraz nagrody rzeczowe,
3. miejsce - czytnik e-booków oraz nagrody rzeczowe.
 

Ponadto wyróżnione i nagrodzone zostaną osoby, które zajmą miejsca 4.-10.

 

Komitet Honorowy konkursu pod przewodnictwem prezydenta RP Andrzeja Dudy

Do organizacji konkursu powołano:

Komitet Honorowy, w którego skład wchodzą:

Pan Andrzej Duda - prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - przewodniczący,
Pani Elżbieta Witek - marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej,
Pan Mariusz Kamiński - minister spraw wewnętrznych i administracji,
Pan Przemysław Czarnek - minister edukacji i nauki,
Pan Karol Nawrocki - prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 

Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą:

Telewizja Polska S.A.,
Polskie Radio S.A.,
Fundacja im. Janusza Kurtyki.
 

Zwycięzców konkursu poznamy do 15 kwietnia 2023 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 kwietnia 2023 roku. Informacja o dokładnym terminie
oraz formule uroczystości rozdania nagród zostanie zamieszczona w późniejszym czasie na stronie internetowej organizatora oraz profilach społecznościowych Kancelarii Sejmu.

Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail: konkurs@sejm.gov.pl, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 22 694 16 13.

Czytaj także:

 

Mat. prasowe/id