Polskie Radio
Section05
POLSKA

"Mąż stanu"

Eugeniusz Kwiatkowski - chemik, naukowiec, przemysłowiec i menager, był ministrem i wicepremierem w rządzie II Rzeczypospolitej. Lista jego dokonań jest tak długa, że wymienimy tylko najważniejsze - budowa portu i miasta Gdyni, otwarcie Polski ku morzu. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego "COP" na terenie kielecczyzny, rozbudowa przemysłu chemicznego i zbrojeniowego. Po wojnie E.Kwiatkowski jako delegat rządu ds. odbudowy Wybrzeża przystąpił do odbudowy portów Gdańska, Gdyni i Szczecina, ale w 1948 roku władze komunistyczne nakazały mu opuszczenie Trójmiasta i przerwanie prac. Zamieszkał więc z rodzina w Krakowie, gdzie zajmował się już wyłącznie pracą naukową. Współczesna Polska będąca - jak niegdyś - w okresie gwałtownych przemian, czeka na męża stanu takiego formatu. Eugeniusz Kwiatkowski jest tu wzorem dla organizatorów naszego życia gospodarczego i politycznego - bez względu na przynależność partyjną. Sejm RP specjalną uchwałą ustanowił rok 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Audycja zawiera unikalne nagrania - nie wykorzystywane dotychczas na…
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Gdynia II Rzeczpospolita przemysł Gdańsk

Czas Reporterów - "Co Polacy dają światu?"

Reportaże pokazujące solidarność, pomoc i pracę na rzecz innych krajów i narodów. (Realizowanie przesłania Ojca Św.?) · "Adopcja serca" - Irena Piłatowska - 20' Reportaż o wspaniałej idei m.in. polskich misjonarzy w Afryce, którzy poszukują w Polsce "rodzin zastępczych" dla najuboższych dzieci. Reporterka uczestniczy w spotkaniu takich rodzin w Polsce z misjonarzem z Kenii. Na czym polega "adopcja serca"? Jakie korzyści wynikają z niej dla "rodziców" i adoptowanych dzieci? Czym kierują się polskie rodziny decydując się na taki krok? Na te i inne pytania odpowiedź w reportażu. · "Tutaj jestem jedną z..." - Urszula Radzińska - Suprynowicz Halszka Wiłkomirska, polska architetka, pozostawiła w Tanzanii nie tylko zaprojektowane przez siebie budynki, ale ideę szkół artystycznych, gdzie uczą się malarstwa dzieci ulicy. Zaczęła od zorganizowania takiej szkółki w swojej dzielnicy w Usa River w 1978 roku · Korespondencja z PRIX ITALIA
Zobacz więcej na temat:  dzieci POLSKA Tanzania rodzina zastępcza Kenia

"Z Gdyni na Harward?"

We wrześniu świadectwa maturalne otrzymuje młodzież, która zdawała maturę międzynarodową IB czyli International Bacalaureace. W Polsce jest 7 szkół, w których młodzież ma możliwość zdawania takiej matury. Do najlepszych należy LO nr 3 z Gdyni. Uczennica tej szkoły zdobyła w tym roku maksymalną liczbę punktów. Mówi się, że z Gdyni na Harward droga nie jest daleka , bo maturzyści IB mogą studiować na najlepszych uczelniach w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Aby z tego skorzystać trzeba zdobyć stypendium na studia i pobyt zagranicą, co w naszej rzeczywistości nie jest takie proste. Czy łatwo funkcjonuje się tym, którzy odbiegają zdolnościami i pracowitością od innych?
Zobacz więcej na temat:  Gdynia POLSKA Unia Europejska Stany Zjednoczone