Polskie Radio
Section05
Jan III Sobieski

Austria: zbezczeszczono polski pomnik odsieczy wiedeńskiej

Nieznani sprawcy zbezcześcili polski pomnik odsieczy wiedeńskiej na wzgórzu Kahlenberg w Austrii. Namalowano ordynarny napis na pomniku króla Jana III Sobieskiego i oblano go czarną farbą. Zniszczono także postument postawiony na Kahlenbergu przez Ukraińców, który upamiętnia udział oddziałów kozackich w walkach z Turkami pod Wiedniem w 1683 roku.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Wiedeń Austria Jan III Sobieski Turcja