Polskie Radio
Section05
kary finansowe

Polska Telefonia Stacjonarna zapłaci 0,5 mln zł kary

Prezes UKE nałożył na Polską Telefonie Stacjonarną SA z siedzibą we Wrocławiu, karę pieniężną w wysokości 497 120,34 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych, niewypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji.
Zobacz więcej na temat:  kary finansowe telefon uke