Polskie Radio
Section05
Adam Michnik

Czas Reporterów "Dziesięć lat temu"

10 lat temu, w kwietniu zakończyły się obrady "Okrągłego stołu". Choć konsekwencje tego wydarzenia były przedmiotem wielu kontrowersji w ciągu minionych lat, sama rocznica nie zajęła wielkiej uwagi tak polityków jak i publicystów krajowych. Natomiast pamiętał o niej świat, czego wyrazem jest zorganizowanie w Stanach Zjednoczonych przez Uniwersytet of Michigen konferencji The Polish Round Table Ten Years Later. Tą inicjatywą Amerykanie pragnęli zwrócić uwagę, iż nie zburzenie berlińskiego muru, ale polski Okrągły Stół rozpoczął proces rozpadu systemu komunistycznego w świecie. Zatem 8 tyś.km od Polski w Ann Arbor spotkali się prominentni uczestnicy Okrągłego Stołu tak z ówczesnej strony rządowej jak solidarnościowo - opozycyjnej. Adam Michnik, Zbigniew Bujak, Aleksander Hall, biskup Alojzy Orszulik, biskup Bronisław Dembowski, Aleksander Kwaśniewski, Mieczysław Rakowski, Stanisław Ciosek i inni. Ten rodzaj spotkania, rozmowy i atmosfera, jakie mu towarzyszyły byłby raczej niemożliwy na Ziemi Polskiej . Ten fenomen rozmów Polaków na obcej ziemi…
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Stany Zjednoczone Adam Michnik Aleksander Hall Aleksander Kwaśniewski

Czas reporterów: "Marzec 1968 roku"

To był piątek - 8 marca 1968 roku. Na dziedzińcu Uniewersytetu Warszawskiego odbywał się wiec, którego uczestnicy protestowali przeciw wstrzymaniu przedstawień "Dziadów " w reżyserii Kazimierza Dejmka na scenie Teatru Narodowego, oraz przeciw relegowaniu z uczelni studentów: Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Nagle na teren Uniwersytetu wkroczył "aktyw robotniczy" wyposażony w gumowe pałki, a za nim oddziały ZOMO. Wiec został brutalnie rozpędzony, wiele osób pobito, nastąpiły aresztowania... Był to początek konfliktu społecznego, którego rozmiary przekroczyły wyobrażenia zarówno studentów, jak i ówczesnych władz partyjnych. Po marcu 1968 roku w wyniku antysemickiej nagonki i społecznej presji wyjechało za granicę kilkanaście tysięcy osób, którym tylko na podstawie kryteriów rasiztowskich można było odmówić polskości. Osoby te - opuszczając kraj - otrzymały paszport w jedną stronę i automatycznie pozbawiane były obywatelstwa polskiego. W audycji wystąpią uczestnicy i animatorzy studenckich protestów sprzed lat, także osoby, które w wyniku panującej wówczas…
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Wyrzykowski Adam Michnik POLSKA