Polskie Radio
Section05
Igor Janke

Kto nadaje ton Unii Europejskiej?

Integracja europejska była przed ponad półwieczem pomysłem polityków chadeckich. W praktyce chodziło o wspólny rynek i wzajemne powiązanie przemysłów narodowych – czyli o przedsięwzięcie gospodarcze. Przyświecała temu jednak idea polityczna: stworzenie na kontynencie warunków, które uniemożliwiłyby wybuch kolejnej wojny i doprowadziły do zaniku wrogości między narodami.
Zobacz więcej na temat:  Igor Janke Jerzy Sosnowski polityka Unia Europejska