Polskie Radio
Section05
Bolesław Leśmian

"Leśmian w Europie i na świecie"

Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (oddział Warszawa) organizują w dniach 23–24 października 2017 r.międzynarodową konferencję naukową z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Leśmian. W konferencji weźmie udział ponad 20 badaczy z całej Europy.
Zobacz więcej na temat:  Bolesław Leśmian Anna Stempniak KULTURA