Historia

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Dwudziestolecie międzywojenne

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 05:58
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
Dwudziestolecie międzywojenne
Dwudziestolecie międzywojenneFoto: Wikimedia Commons/NAC/dp

Przedstawiamy wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdobywaną przez uczniów wiedzę, wzbogacą e-lekcje o najciekawsze audycje historyczne, infografiki i materiały interaktywne oraz pozwolą najbardziej zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków. Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują także na bogatych zbiorach nagrań z 95-letniej historii Polskiego Radia. Użytkownicy mają więc możliwość wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory jedynie czytali w podręcznikach.

W szóstym artykule z cyklu prezentujemy propozycje dotyczące dwudziestolecia międzywojennego. Wybór oparliśmy o podstawę programową (zalecenia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

XXXIX. Europa i świat po I wojnie światowej.

Uczeń: 2) przedstawia postanowienia traktatu wersalskiego; charakteryzuje słabe strony ładu wersalskiego; charakteryzuje cele Ligi Narodów; wyjaśnia znaczenie układów z Rapallo i Locarno dla ładu międzynarodowego; charakteryzuje wielki kryzys gospodarczy i ocenia skuteczność metod jego zwalczania na świecie; 1) przedstawia postanowienia traktatów pokojowych podpisanych z sojusznikami Niemiec; ocenia sytuację Niemiec w latach dwudziestych;

Nasze propozycje: 

Renesans.png
Materiały dla nauczycieli. Renesans

XL. Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym.

Uczeń: 1) wyjaśnia genezę powstania państwa sowieckiego i charakteryzuje jego politykę wewnętrzną i zagraniczną w okresie międzywojennym;

Uczeń: 2) wyjaśnia genezę faszyzmu i charakteryzuje faszystowskie Włochy;

Nasze propozycje:

Uczeń: 3) charakteryzuje drogę Hitlera do władzy w Niemczech; charakteryzuje politykę wewnętrzną i zagraniczną III Rzeszy w latach trzydziestych;

Nasze propozycje:

Uczeń: 5) porównuje funkcjonowanie aparatu terroru w ZSRS i III Rzeszy; 5) ukazuje skalę wewnętrznych represji w ZSRS w latach 30. (w tym tzw. operację polską NKWD 1937–1938).

Nasze propozycje:


elearning.jpg
Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

XLI. Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.

Wszystkie niezbędne informacje na temat odrodzenia państwa polskiego można znaleźć w serwisie www.niepodlegla.polskieradio.pl. Serwis jest gotową lekcją o odzyskaniu niepodległości i kształtowaniu granic. Perłą serwisu jest to, że gromadzi głosy świadków wydarzeń przedstawione w formie filmów z transkrypcją. [kliknij obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/8cc17301-56ef-4568-b86e-2fd6d9776b46.file"

Uczeń: analizuje proces formowania się centralnego ośrodka władzy państwowej (od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do małej konstytucji z 1919 r.);

Nasze propozycje:


Uczeń: 2) przedstawia postanowienia konferencji pokojowej w Paryżu dotyczące Polski;

Nasze propozycje:

Uczeń: 3) charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy z Niemcami, z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego, powstań śląskich i plebiscytów;

Nasze propozycje:

Kompletną lekcją na temat Powstań Śląskich jest serwis www.powstaniaslaskie.polskieradio24.pl. Infografiki, wspomnienia uczestników, nowoczesna i przejrzysta forma [kliknij obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/1e97499c-a6f6-432f-9a74-1ede6fd91ade.file"


Barok.png

Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

Uczeń: 4) charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej; 2) opisuje genezę i przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz jej powiązanie z kwestią ukraińską i litewską; charakteryzuje proces formowania się granic z Czechosłowacją i Litwą.

Nasze propozycje:

Oświecenie i epoka napoleońska.png
Materiały dla nauczycieli. Oświecenie i epoka napoleońska

XLII. Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej.

Uczeń: charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r., 

Nasze propozycje:


Uczeń: wyjaśnia przyczyny przewrotu majowego, charakteryzuje jego przebieg oraz ocenia skutki ustrojowe (nowela sierpniowa, konstytucja kwietniowa z 1935 r.); 

Nasze propozycje:


powstania i romantyzm.png
Materiały dla nauczycieli. Od kongresu wiedeńskiego do powstania styczniowego

Uczeń: charakteryzuje życie polityczne w Polsce w czasie rządów sanacyjnych; 

Nasze propozycje:

Uczeń: 3) ocenia skuteczność polskiej polityki zagranicznej w okresie międzywojennym;

Nasze propozycje: 

XIX wiek i I wojna.png
Materiały dla nauczycieli. Od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej

XLIII.  Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.

Uczeń:  przedstawia i ocenia dokonania pierwszych lat odbudowy (m.in. reformy Władysława Grabskiego i unifikację państwa); 

Nasze propozycje:

Uczeń: charakteryzuje i ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej z lat 30. (m.in. reformy Eugeniusza Kwiatkowskiego).

Nasze propozycje: 

Uczeń: analizuje stosunki narodowościowe i religijne na obszarze II Rzeczypospolitej.

Nasze propozycje:

Uczeń: dostrzega obecność Polonii poza granicami kraju, z uwzględnieniem roli Związku Polaków w Niemczech.

Nasze propozycje: 

XLIV. Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej.

Uczeń: 1) rozpoznaje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki z okresu II Rzeczypospolitej oraz ich twórców;

Nasze propozycje:

Uczeń:  opisuje proces upowszechniania oświaty w II Rzeczypospolitej; 

Nasze propozycje:

Uczeń: ocenia dorobek II Rzeczypospolitej w dziedzinie kultury, nauki i sportu na tle europejskim;

Nasze propozycje:

Uczeń: charakteryzuje przejawy kultury masowej w Polsce międzywojennej.

Nasze propozycje:

Czytaj także

Koronawirus w Polsce. "Zostań w domu" z Polskim Radiem

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 06:05
Setki godzin unikatowych nagrań to dobry sposób na rozwiązanie problemu pozostawania w domu z powodu pandemii koronawirusa. Niezwykłe relacje dźwiękowe to dowód na to, że nie trzeba wychodzić z mieszkania, żeby przenieść się w przestrzeni i czasie. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jak zorganizować lekcje online. Resort cyfryzacji przygotował poradnik dla nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 12:18
Resort cyfryzacji radzi nauczycielom, jak zorganizować lekcje online w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii koronawirusa. Na stronie ministerstwa można znaleźć poradnik, w jaki sposób przeprowadzić takie lekcje.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020 06:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Renesans

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020 07:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020 05:50
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Oświecenie i epoka napoleońska

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020 05:58
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń