Historia

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020 05:58
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
XIX wiek i I wojna światowa
XIX wiek i I wojna światowaFoto: Wikimedia Commons/dp

Przedstawiamy wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdobywaną przez uczniów wiedzę, wzbogacą e-lekcje o najciekawsze audycje historyczne, infografiki i materiały interaktywne oraz pozwolą najbardziej zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków. Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują także na bogatych zbiorach nagrań z 95-letniej historii Polskiego Radia. Użytkownicy mają więc możliwość wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory jedynie czytali w podręcznikach.

W szóstym artykule z cyklu prezentujemy propozycje dotyczące okresu od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej. Wybór oparliśmy o podstawę programową (zalecenia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.

II POŁOWA XIX WIEKU I I WOJNA ŚWIATOWA

XXXIII. Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Uczeń: porównuje procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec w XIX w.;

Nasze propozycje: 


Renesans.png
Materiały dla nauczycieli. Renesans

Uczeń: wyjaśnia przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych;

Nasze propozycje: 

Uczeń:  3) omawia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii; charakteryzuje proces modernizacji Japonii.

Nasze propozycje: 

Zagadnienia kolonializmu poruszone są także w serwisie poświęconym Josephowi Conradowi [kliknij w obrazek poniżej]:

src=" //static.prsa.pl/4e57751e-c494-4d26-8c72-7f7107f55e1a.file"

XXXIV. Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe.

Uczeń: 1) przedstawia przemiany gospodarcze w Europie i na świecie, wymienia najważniejsze odkrycia naukowe i dokonania techniczne; charakteryzuje procesy migracyjne; 3) wyjaśnia procesy demokratyzacji ustrojów państw Europy Zachodniej; 4) charakteryzuje różne formy zorganizowanej działalności robotników. 1) rozpoznaje wybitnych teoretyków i działaczy nowych ideologii; opisuje ich dokonania;

Nasze propozycje:

Uczeń: 3) charakteryzuje odrodzenie się idei sportu olimpijskiego.

Nasze propozycje:

Uczeń: 2) charakteryzuje nowe prądy ideowe i kulturowe, ruch emancypacyjny kobiet, przemiany obyczajowe i początki kultury masowej;

Nasze propozycje: 

elearning.jpg
Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Uczeń: 1) wyjaśnia cele i porównuje metody polityki zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej (w tym ziem zabranych) – rusyfikacja, germanizacja, autonomia galicyjska; 2) porównuje zmiany zachodzące w sytuacji społeczno-gospodarczej w trzech zaborach; 3) charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców;  4) charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków i innych grup narodowych zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej; dostrzega znaczenie języka, wiary, edukacji dla podtrzymania świadomości narodowej; 

Nasze propozycje: 

Uczeń: 5) rozpoznaje przejawy odradzania się polskości na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach;

Nasze propozycje: 

Uczeń: 6) przedstawia genezę nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy), z uwzględnieniem ich przedstawicieli, w tym: Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego;

Nasze propozycje:

src=" //static.prsa.pl/65b07573-bb81-4e58-9190-079ddddecb7a.file"

Uczeń: 4) porównuje przyczyny i przebieg rewolucji w latach 1905–1907 w Rosji i w Królestwie Polskim; 5) przedstawia rezultaty wystąpień rewolucyjnych i ocenia ich znaczenie.

Nasze propozycje:

Barok.png
Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

XXXVI. Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Uczeń: 1) wyjaśnia specyfikę polskiego pozytywizmu oraz twórczości młodopolskiej; rozpoznaje dorobek kultury polskiej, doby pozytywizmu i Młodej Polski;

Nasze propozycje:

Uczeń: 3) wskazuje przykłady najwybitniejszych dzieł tworzonych "ku pokrzepieniu serc";

Postać Henryka Sienkiewicza, omówienie jego dzieł i ich wpływu na kulturę przedstawiamy w serwisie poświęconym nobliście [kliknij w obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/ed5d1577-74e0-4be1-8f7c-6d8f9de53ff7.file"

Uczeń: 4) rozpoznaje najważniejszych ludzi nauki oraz omawia ich dokonania.

Nasze propozycje:

Oświecenie i epoka napoleońska.png
Materiały dla nauczycieli. Oświecenie i epoka napoleońska

XXXVII. I wojna światowa.

Uczeń: 1) omawia najważniejsze konflikty polityczne i militarne poprzedzające I wojnę

światową, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Bałkanach;

Nasze propozycje: 

Uczeń: 1) wyjaśnia pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny, z uwzględnieniem procesu powstawania dwóch przeciwstawnych systemów sojuszy;

Nasze propozycje: 

Uczeń: 2) opisuje charakter działań wojennych na różnych frontach;

Nasze propozycje:


powstania i romantyzm.png
Materiały dla nauczycieli. Od kongresu wiedeńskiego do powstania styczniowego

Uczeń: 4) przedstawia przyczyny i skutki rewolucji lutowej i październikowej w Rosji;

Nasze propozycje:

Uczeń: 4) charakteryzuje sytuację ludności cywilnej, z uwzględnieniem przykładów eksterminacji.

Nasze propozycje: 

XXXVIII. Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej.

Uczeń: 1) omawia stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny; 2) przedstawia koncepcje polskich ugrupowań politycznych wobec nadciągającego konfliktu światowego; 3) analizuje umiędzynarodowienie sprawy polskiej (m.in. akt 5 listopada, rolę USA i rewolucji rosyjskich, deklarację z 3 czerwca 1918 r.);

Nasze propozycje:

Uczeń:  2) przedstawia szlak bitewny żołnierzy polskich formacji wojskowych w tym: Łowczówek, Rokitna, Kostiuchnówka, Kaniów, Krzywopłoty, z uwzględnieniem roli dowódców; 4) charakteryzuje przykłady zaangażowania militarnego Polaków podczas wojny, ze szczególnym uwzględnieniem losów Legionów.

Nasze propozycje:

Uczeń:  1) opisuje polskie przedsięwzięcia polityczne po stronie państw centralnych i Ententy; 3) charakteryzuje przykłady politycznych działań państwowotwórczych i wymienia ich liderów;

Nasze propozycje: 

Czytaj także

Koronawirus w Polsce. "Zostań w domu" z Polskim Radiem

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 06:05
Setki godzin unikatowych nagrań to dobry sposób na rozwiązanie problemu pozostawania w domu z powodu pandemii koronawirusa. Niezwykłe relacje dźwiękowe to dowód na to, że nie trzeba wychodzić z mieszkania, żeby przenieść się w przestrzeni i czasie. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jak zorganizować lekcje online. Resort cyfryzacji przygotował poradnik dla nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 12:18
Resort cyfryzacji radzi nauczycielom, jak zorganizować lekcje online w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii koronawirusa. Na stronie ministerstwa można znaleźć poradnik, w jaki sposób przeprowadzić takie lekcje.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020 06:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Renesans

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020 07:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020 05:50
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Oświecenie i epoka napoleońska

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020 05:58
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
rozwiń zwiń