Historia

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. II wojna światowa

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020 05:58
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
II wojna światowa
II wojna światowaFoto: Wikimedia Commons/dp

Przedstawiamy wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdobywaną przez uczniów wiedzę, wzbogacą e-lekcje o najciekawsze audycje historyczne, infografiki i materiały interaktywne oraz pozwolą najbardziej zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków. Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują także na bogatych zbiorach nagrań z 95-letniej historii Polskiego Radia. Użytkownicy mają więc możliwość wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory jedynie czytali w podręcznikach.

W siódmym artykule z cyklu prezentujemy propozycje dotyczące II wojny światowej. Wybór oparliśmy o podstawę programową (zalecenia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.

II WOJNA ŚWIATOWA

XLV. Świat na drodze do II wojny światowej.

Uczeń: wyjaśnia wpływ polityki hitlerowskich Niemiec na rozbijanie systemu wersalskiego;

Nasze propozycje: 

Uczeń: charakteryzuje politykę appeasementu; 

Nasze propozycje: 

Uczeń: wyjaśnia genezę paktu Ribbentrop-Mołotow i przedstawia jego postanowienia.

Nasze propozycje: 

Uczeń: charakteryzuje i ocenia ekspansję Włoch oraz wojnę domową w Hiszpanii i jej uwarunkowania.

Renesans.png
Materiały dla nauczycieli. Renesans

XLVI. Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku  Sowieckiego (17 września).

Zbiór unikatowych nagrań przemówień m.in. prezydenta Stefana Starzyńskiego wygłoszonych do Polaków we wrześniu 1939 roku za pośrednictwem Polskiego Radia znaleźć można na stronie "Halo, halo! Tu Polskie Radio! Wrzesień'39" [Kliknij obrazek poniżej]


src=" //static.prsa.pl/55bd86c1-cdcf-4412-b3bf-a4ace2d9f409.file"

Uczeń: charakteryzuje etapy wojny obronnej, podaje przykłady bohaterstwa obrońców, w tym: Westerplatte, Poczty Polskiej, Mokrej, Wizny, bitwy nad Bzurą, Warszawy, Kocka i zbrodni wojennych dokonanych przez agresorów, w tym w: Wieluniu, Bydgoszczy, Katowicach, Grodnie; 

Nasze propozycje:

Uczeń: wyjaśnia znaczenie powołania polskich władz państwowych i sił zbrojnych na uchodźstwie;

Nasze propozycje:

Uczeń: wyjaśnia przyczyny przegrania przez Polskę wojny obronnej, porównuje potencjał walczących stron; 

Nasze propozycje:

Uczeń: ocenia zachowanie dowódców (m.in. Edwarda Rydza-Śmigłego, Henryka  Sucharskiego, Juliana Filipowicza, Władysława Raginisa, Stanisława Dąbka, Tadeusza Kutrzeby, Franciszka Kleeberga), żołnierzy, polityków, w tym Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskiego i ludności cywilnej podczas wojny obronnej w 1939 r.; 

Nasze propozycje: 

Uczeń: przedstawia i ocenia zachowania aliantów wobec agresji hitlerowskich Niemiec.

elearning.jpg
Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

XLVII. II wojna światowa i jej etapy.


Uczeń: sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne); 

Nasze propozycje:

 • Dzieje bitwy o Anglię, pierwszego znaczącego zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami poznać można z perspektywy biorących w niej udział polskich lotników na stronie bitwaoanglie.polskieradio24.pl. [Kliknij w obrazek poniżej] 

src=" //static.prsa.pl/579b67d9-9089-47cc-9452-b85105f7d288.file"

 • Działania na morzach i Oceanie Atlantyckim, w które zaangażowane była polska Marynarka Wojenna poznasz dzięki serwisowi www.wojnanamorzu.polskieradio.pl [kliknij obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/3ab8a157-2f35-48fb-bac0-16cf62734030.file"

Uczeń:  omawia narodziny i działalność Wielkiej Koalicji; opisuje uwarunkowania militarne i polityczne konferencji Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam) i przedstawia ich ustalenia.

Nasze propozycje:


Barok.png
Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

Uczeń: charakteryzuje przebieg działań wojennych na Dalekim Wschodzie i na innych frontach II wojny światowej; 

Nasze propozycje: 

XLVIII. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Uczeń: przedstawia prawno-ustrojowe regulacje okupacyjnych władz, dotyczące terytorium państwa polskiego i zamieszkującej tam ludności

Nasze propozycje: 

Uczeń: wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich i sowieckich (m.in. Auschwitz, Palmiry, Piaśnica, Ponary, Katyń, Miednoje, Charków);

Nasze propozycje: 

Kulisy zbrodni w Katyniu przedstawia serwis specjalny www.katyn.polskieradio.pl . [Kliknij obrazek poniżej] 

src=" //static.prsa.pl/a8226d5f-0274-4a10-8df6-ef247b3dfb12.file"


Uczeń: porównuje system sowieckich i niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady; omawia kwestie deportacji i wysiedleń ludności oraz jej planowanego wyniszczenia; 

Oświecenie i epoka napoleońska.png

Materiały dla nauczycieli. Oświecenie i epoka napoleońska

Uczeń: wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego, w tym ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej;

Przyczyny i przebieg Zbrodni Wołyńskiej oraz głosy ocalałych z rzezi przedstawia serwis specjalny. [Kliknij obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/dcf4f747-70ea-4730-b1e9-69aa6defc0d6.file"

Uczeń:  charakteryzuje postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków, w tym: Witolda Pileckiego,  Maksymiliana Marii Kolbego; 

Nasze propozycje: 

src=" //static.prsa.pl/7263c311-397f-4b9f-a80c-e9d844b06a41.file"

Uczeń: porównuje i ocenia założenia i metody polityki III Rzeszy i Związku Sowieckiego w okupowanej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem eksterminacji inteligencji i duchowieństwa

Nasze propozycje: 


powstania i romantyzm.png
Materiały dla nauczycieli. Od kongresu wiedeńskiego do powstania styczniowego

XLIX. Niemiecka polityka eksterminacji.

Uczeń: przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; 2) charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, zagłada); 3) rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo- -Wschodniej (w tym: Auschwitz- -Birkenau, Treblinka, Sobibór, Babi Jar). 

Gotową multimedialną i interaktywną lekcją dotyczącą polityki eksterminacji w III Rzeszy jest serwis specjalny germandeathcamps.info. [Kliknij obrazek poniżej] 

src=" //static.prsa.pl/8c5fb556-4e21-49f9-8f28-fe748107fbcf.file"


Uczeń:  opisuje postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim;

Pomocne w przybliżeniu problematyki getta warszawskiego oraz powstania uwięzionych w nim ludzi przybliża serwis www.powstaniewgetcie.polskieradio.pl . [Kliknij obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/665e7241-c301-456a-ab1f-dfb80bab59d7.file"


Uczeń:
 1) charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem "sprawiedliwych", na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów; 2) przedstawia i omawia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec tragedii Zagłady, z uwzględnieniem misji Jana Karskiego i roli "Żegoty".

Serwis poświęcony pamięci Polaków ratujących Żydów www.sprawiedliwi.polskieradio24.pl  jest gotową lekcją dotyczącą pomocy polskiego społeczeństwa i państwa podziemnego oraz organów rządu na uchodźstwie żydowskim współobywatelom. [Kliknij obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/b56608ec-9e5c-4300-b209-496e588fe80e.file"

Uczeń: rozróżnia terminologię stosowaną w nauce na określenie niemieckiej polityki eksterminacyjnej w okresie II wojny światowej (m.in. Holokaust, Szoa, Porajmos);

Nasze propozycje:

  XIX wiek i I wojna.png
  Materiały dla nauczycieli. Od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej

  L. Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju. Uczeń: 

  Uczeń:  ocenia znaczenie układu Sikorski-Majski dla obywateli polskich, znajdujących się pod okupacją sowiecką; 

  Nasze propozycje:

  Uczeń: charakteryzuje losy armii gen. Władysława Andersa; 

  Losy Armii Andersa od sowieckich łagrów po kampanię włoską można prześledzić w serwisie www.armiaandersa.polskieradio.pl  [Kliknij obrazek poniżej]

  src=" //static.prsa.pl/566c36f6-2b4a-4e3c-a1e8-4842af71d5b1.file"


  Uczeń:  przedstawia przykłady bohaterstwa żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, w tym: bitwę o Narvik, bitwę o Anglię, bitwę pod Tobrukiem, bitwę o Monte Cassino, bitwę pod Falaise, bitwę o Arnhem, bitwę o Kołobrzeg, bitwę o Bredę; sytuuje w czasie i przestrzeni działania polskich formacji wojskowych na różnych frontach II wojny światowej; 

  Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej można poznać z nagrań wspomnień uczestników wydarzeń za pośrednictwem serwisu specjalnego 2wojna.polskieradio24.pl [Kliknij obrazek poniżej]: 

  src=" //static.prsa.pl/40bfb138-eea3-47c4-9823-167f81d0bdef.file"


  Uczeń: charakteryzuje organizację i cele Polskiego Państwa Podziemnego; 

  Nasze propozycje:

  Uczeń: wyjaśnia uwarunkowania akcji "Burza"; opisuje walki na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, w tym: o Lwów, o Wilno; 

  Nasze propozycje: 

  Uczeń: charakteryzuje Powstanie Warszawskie (uwarunkowania polityczne, przebieg walk, następstwa powstania, postawę aliantów i Związku Sowieckiego); 

  Głosy uczestników Powstania Warszawskiego i przebieg działań powstańczych dzień po dniu znaleźć można na stronie www.powstaniewarszawskie.polskieradio.pl [Kliknij obrazek poniżej]


  src=" //static.prsa.pl/3381df95-82b2-4b5e-b113-bab2d9f0b969.file"

  Uczeń: ocenia rolę wielkich postaci polskiej polityki z okresu II wojny światowej, w tym: Władysława Sikorskiego, Stefana Grota-Roweckiego, Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka, Kazimierza Sosnkowskiego, Leopolda Okulickiego

  Nasze propozycje: 

  Uczeń: dostrzega tragizm losów twórców zaangażowanych w niepodległościową konspirację, w tym: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego i Zygmunta Rumla.

  Nasze propozycje: 


  Czytaj także

  Koronawirus w Polsce. "Zostań w domu" z Polskim Radiem

  Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 06:05
  Setki godzin unikatowych nagrań to dobry sposób na rozwiązanie problemu pozostawania w domu z powodu pandemii koronawirusa. Niezwykłe relacje dźwiękowe to dowód na to, że nie trzeba wychodzić z mieszkania, żeby przenieść się w przestrzeni i czasie. 
  rozwiń zwiń
  Czytaj także

  Jak zorganizować lekcje online. Resort cyfryzacji przygotował poradnik dla nauczycieli

  Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020 12:18
  Resort cyfryzacji radzi nauczycielom, jak zorganizować lekcje online w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii koronawirusa. Na stronie ministerstwa można znaleźć poradnik, w jaki sposób przeprowadzić takie lekcje.
  rozwiń zwiń
  Czytaj także

  Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

  Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020 06:00
  Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
  rozwiń zwiń
  Czytaj także

  Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Renesans

  Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020 07:00
  Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
  rozwiń zwiń
  Czytaj także

  Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. XVII WIEK

  Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020 05:50
  Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
  rozwiń zwiń
  Czytaj także

  Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla nauczycieli. Oświecenie i epoka napoleońska

  Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020 05:58
  Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
  rozwiń zwiń